Overheid

Overheidsinstellingen van Curacao en de Nederlandse Antillen

Eiland Gebied Curacao
Informatie over het eilandgebied Curacao
http://www.curacao-gov.cw

Vrijwilligers Korps CuraƧao
Het Vrijwilligers Korps heeft een breed takenpakket. Op de eerste plaats komt de beveiliging en bewaking van objecten die van strategisch belang zijn.
http://www.vkcur.org/

Sa Tur Kos
portal voor antillianen in nederland en op de Antillen
http://www.saturkos.nl

Meteorologische Dienst van de Antillen
Weerberichten en weersverwachtingen voor ABC eilanden (Aruba, Bonaire en Curacao) en SSS eilanden (Saba, St. Eustatuis en Sint Maarten). Ook klimatologische en orkaan overzichten van de eilanden.
http://www.meteo.cw

Sociaal-Economische Raad Nederlandse Antillen
De Sociaal-Economische Raad is een publiekrechtelijk adviesorgaan met als taak de Regering van de Nederlandse Antillen van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard.
http://www.ser.cw/